Videnskabsteori

Overordnede pointer om netværk i ANT.
05:51
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
Hovedpointerne i aktør/aktant begrebet i ANT.
02:26
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
Forklaring af, hvordan ANT tænker om aktør -- gennem en konkret case.
10:47
Tagged with ant, videnskabsteori
Relationen mellem ANT og STS
07:04
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
Latours pointe om, at vi aldrig har været moderne.
05:50
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
Særligt om Latour
04:36
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
De overordnede pointer i ANT
02:51
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
Overblik over sessionerne om ANT
01:10
Tagged with ant, latour, videnskabsteori
Kort om feltteoriens virkningshistorie; og kritiske pointer vendt imod den.
03:13
Bourdieus udvidelse af kapital-begrebet. Anden video af to.
09:52
Bourdieus udvidelse af kapital-begrebet. Første video af to.
07:26
Pointen om at videnskaben ikke kan stå udenfor det samfund, den analyserer.
08:40
Hvad skal man forstå ved et felt - anden del af 2
10:15
Hvad skal man forstå ved et felt - første del af 2
07:52
Feltteoriens overordnede pointer.
04:20
Indholdsfortegnelse til session om feltteori
01:26
Hvad er magt - Foucaults perspektiv
09:51
Hvad er diskursanalyse -- særligt mhp. videnskabsteori og Foucault
11:57