Videnskabsteori

Hvad er diskursteori -- i et videnskabsteoretisk perspektiv
08:22
De overordnede pointer i Foucaults arbejde
02:41
Eksempler på tænkere indenfor poststrukturalismen
04:03
Poststrukturalismens historiske rødder.
05:13
De overordnede pointer i poststrukturalismen
04:41
Poststrukturalismens betydning i et videre perspektiv.
03:18
Refleksion over relativismen i poststrukturalismen
04:02
Hvad er magt -- Foucaults perspektiv
07:58
Indholdsfortegnelse over videoer om poststrukturalisme
01:52
For strukturalisterne er det vigtigere at se på bagvedliggende systemer, end at se på de konkrete hændelser...
12:03
Vigtigheden af at have blik for at tegn består af både udtryk og betydning. Video #06/08.
09:01
Problemer ved det strukturalistiske synspunkt. Video #07/08.
05:59
Opsummering af de vigtigste pointer omkring hermeneutik
06:37
Gennemgang af de overordnede pointer op imod en konkret case.
05:11
Indledende kommentarer om Gadamers stemme ind i hermeneutikken.
01:20
Gadamers vægtlægning på dialogens rolle i forhold til at forstå.
06:05
Gadamers pointer om hvordan sproget og fordomme spiller en rolle, når vi skal forstå. Og hvordan historien...
09:09
Gennemang af hvordan hermeneutikken har påvirket eftertiden.
06:05