Videnskabsteori

Overordnede pointer om den kritiske teori
07:21
Hvilke spørgsmål og udfordringer udspringer den kritiske teori af?
05:57
Hvordan den kritiske teori er i stadig dialog med andre positioner.
05:12
Habermas' refleksion over forholdet mellem erkendelse og interesser
15:45
Hvordan Habermas påpeger at vi ikke kan reducere kommunikation til strategiske handlinger
12:46
Habermas' analyse af forholdet mellem systemer og livsverden
14:07
Sådan kommer du i gang med elæringsforløbet i videnskabsteori
06:15
Hvad forventer skolen af dig, og hvordan får du mest ud af forløbet i videnskabsteori
13:39
Regler og vejledning til at komme i gang med eksamen.
11:35
Her går vi gennem alle positionerne i faget videnskabsteori. Tag den i små bidder ;-)
36:22
Systemteoriens overordnede pointer.
06:03
Hvad er systemteori
06:24
Forholdet mellem Luhmann og Parsons
05:38
Luhmanns forståelse af systemer.
11:01
Hvordan Luhmanns systemteori er bygget op omkring kommunikation.
05:17
Autopoiesens rolle i Luhmanns tænkning.
07:27
Eksempler til at belyse hvordan Luhmann tænker. Bl.a. hans analyse af mediesystemet
14:14
Perspektivering: Luhmanns rolle i kulturen og samfundet generelt.
04:33