Videnskabsteori

Forsøg på at nå ind til kernen i skænderiet mellem Habermas og Luhmann.
09:38
Hvordan denne session om systemteori er bygget op.
02:13
Hvad mener vi, når vi bruger begrebet "pragmatik". Video #5/11
03:39
Indledende bemærkninger og indholdsfortegnelse
02:41
Gennemgang af hermeneutikkens historiske rødder.
10:05
Gennemgang og eksemplificering af de(n) hermeneutiske cirkel/cirkler
14:07
En kort gennemgang af sessionen om hermeneutik.
02:51
Indledende bemærkninger om hermeneutikken
01:01
Strukturalismens virkningshistorie. Video #09/08.
04:40
Strukturalismen gør op med ideen om, at sprog handler om at sætte mærkater på verden. Video #04/08.
08:06
Hvad er det for en historisk situation, som strukturalismen skriver sig ind i. Video #02/08.
03:36
De overordnede pointer i strukturalismen. Fugleperspektivet. Video #03/08.
04:02
Overblik over videoforelæsning om Strukturalisme? Video #01/08.
01:38
Når man skal vurdere et forskningsbidrag, skal man være bevidst om, hvilke typer af spørgsmål og svar, man...
10:21
En opsummering af de forskellige forhold, man kan kigge på, når man skal vurdere et videnskabeligt bidrags...
02:56
Når man skal vurdere et forskningsbidrag, kan det være relevant at se på, hvor ofte andre citerer det....
01:45
Når man skal vurdere et forskningsbidrag, kan det være relevant at se på, hvordan forskeren er ansat, og...
08:19
Når man skal vurdere et forskningsmæssigt bidrag, kan forskerens uddannelsesmæssige grad være relevant....
05:10