Tagged with Bourdieu

Kort om feltteoriens virkningshistorie; og kritiske pointer vendt imod den.
03:13
Bourdieus udvidelse af kapital-begrebet. Anden video af to.
09:52
Bourdieus udvidelse af kapital-begrebet. Første video af to.
07:26
Pointen om at videnskaben ikke kan stå udenfor det samfund, den analyserer.
08:40
Hvad skal man forstå ved et felt - anden del af 2
10:15
Hvad skal man forstå ved et felt - første del af 2
07:52
Feltteoriens overordnede pointer.
04:20
Indholdsfortegnelse til session om feltteori
01:26
Adobe Connect ville jo ikke som jeg ville, så hermed en desktop-recording af mine slides.
01:10:00
Tagged with bourdieu, feltteori