Tagged with Fairclough

Hvad er diskursanalyse -- særligt mhp. videnskabsteori og Foucault
11:57