Tagged with poststrukturalisme

Hvad er magt - Foucaults perspektiv
09:51
Hvad er diskursanalyse -- særligt mhp. videnskabsteori og Foucault
11:57
Hvad er diskursteori -- i et videnskabsteoretisk perspektiv
08:22
De overordnede pointer i Foucaults arbejde
02:41
Eksempler på tænkere indenfor poststrukturalismen
04:03
Poststrukturalismens historiske rødder.
05:13
De overordnede pointer i poststrukturalismen
04:41
Poststrukturalismens betydning i et videre perspektiv.
03:18
Refleksion over relativismen i poststrukturalismen
04:02
Hvad er magt -- Foucaults perspektiv
07:58
Indholdsfortegnelse over videoer om poststrukturalisme
01:52