Tagged with pragmatik

Hvad mener vi, når vi bruger begrebet "pragmatik". Video #5/11
03:39
Er det muligt at forene pragmatik med et positivt syn på videnskaben? Video #4/11
07:38
Opsummering og afrunding af denne session om pragmatisk videnskabsteori. Video #11/11
01:47
Den sene Wittgensteins pointer ind i den pragmatiske videnskabsteori. Privatsprogsargumentet og begrebet om...
10:00
Den sene Wittgensteins pointer ind i den pragmatiske videnskabsteori. Fokus på begrebet om "sprogspil"....
13:01
Den tidlige Wittgenstein, og hans relation til den pragmatiske position. Video #7/11
13:23
Gennemgang af Austins stemme ind i den pragmatiske analyse af sproget. Video #6/11
08:05
Grundpointerne i sessionen om den pragmatiske videnskabsteori. Video #3/11
06:21
Indholdsfortegnelse til sessionen om den pragmatiske videnskabsteori. Video #2/11
02:28
Introduktion til sessionen om den pragmatiske videnskabsteori.. Video #1/11
02:15