Tagged with videnskabsteori

De overordnede pointer i Foucaults arbejde
02:41
Eksempler på tænkere indenfor poststrukturalismen
04:03
Poststrukturalismens historiske rødder.
05:13
De overordnede pointer i poststrukturalismen
04:41
Poststrukturalismens betydning i et videre perspektiv.
03:18
Refleksion over relativismen i poststrukturalismen
04:02
Hvad er magt -- Foucaults perspektiv
07:58
Indholdsfortegnelse over videoer om poststrukturalisme
01:52
Hvad er systemteori
06:24
Hvordan denne session om systemteori er bygget op.
02:13
Hvad mener vi, når vi bruger begrebet "pragmatik". Video #5/11
03:39
Indledende bemærkninger og indholdsfortegnelse
02:41
Gennemgang af hermeneutikkens historiske rødder.
10:05
Gennemgang og eksemplificering af de(n) hermeneutiske cirkel/cirkler
14:07
En kort gennemgang af sessionen om hermeneutik.
02:51
Indledende bemærkninger om hermeneutikken
01:01
Strukturalismens virkningshistorie. Video #09/08.
04:40
Strukturalismen gør op med ideen om, at sprog handler om at sætte mærkater på verden. Video #04/08.
08:06