Tagged with videnskabsteori

Hvad er det for en historisk situation, som strukturalismen skriver sig ind i. Video #02/08.
03:36
De overordnede pointer i strukturalismen. Fugleperspektivet. Video #03/08.
04:02
Overblik over videoforelæsning om Strukturalisme? Video #01/08.
01:38
Når man skal vurdere et forskningsbidrag, skal man være bevidst om, hvilke typer af spørgsmål og svar, man...
10:21
En opsummering af de forskellige forhold, man kan kigge på, når man skal vurdere et videnskabeligt bidrags...
02:56
Når man skal vurdere et forskningsbidrag, kan det være relevant at se på, hvor ofte andre citerer det....
01:45
Når man skal vurdere et forskningsbidrag, kan det være relevant at se på, hvordan forskeren er ansat, og...
08:19
Når man skal vurdere et forskningsmæssigt bidrag, kan forskerens uddannelsesmæssige grad være relevant....
05:10
Når man skal vurdere et forskningsmæssigt bidrag, skal man holde øje med om forskeren er biased. Video #02/08.
05:23
Hvorfor er det en god ide, at vi underviser i videnskabsteori på DMJX? Video #01/08.
04:51
Afrunding af den sene Wittgenstein
02:42
Tagged with pragm, videnskabsteori
Er det muligt at forene pragmatik med et positivt syn på videnskaben? Video #4/11
07:38
Opsummering og afrunding af denne session om pragmatisk videnskabsteori. Video #11/11
01:47
Den sene Wittgensteins pointer ind i den pragmatiske videnskabsteori. Privatsprogsargumentet og begrebet om...
10:00
Den sene Wittgensteins pointer ind i den pragmatiske videnskabsteori. Fokus på begrebet om "sprogspil"....
13:01
Den tidlige Wittgenstein, og hans relation til den pragmatiske position. Video #7/11
13:23
Gennemgang af Austins stemme ind i den pragmatiske analyse af sproget. Video #6/11
08:05
Grundpointerne i sessionen om den pragmatiske videnskabsteori. Video #3/11
06:21