Systemteoriens overordnede pointer.
06:03
Hvad er systemteori
06:24
Forholdet mellem Luhmann og Parsons
05:38
Luhmanns forståelse af systemer.
11:01
Hvordan Luhmanns systemteori er bygget op omkring kommunikation.
05:17
Autopoiesens rolle i Luhmanns tænkning.
07:27
Eksempler til at belyse hvordan Luhmann tænker. Bl.a. hans analyse af mediesystemet
14:14
Perspektivering: Luhmanns rolle i kulturen og samfundet generelt.
04:33
Forsøg på at nå ind til kernen i skænderiet mellem Habermas og Luhmann.
09:38
Hvordan denne session om systemteori er bygget op.
02:13