Wikipedia – Tilgængelig viden (showreel)

Showcase Interaktivt Design See all

Wikipedia – Tilgængelig viden (showreel)

Showreel der viser lidt af processen bag BA-projektet Wikipedia – Tilgængelig viden