Intro: Vurdering af forskerens uddannelse

Videnskabsteori See all

Intro: Vurdering af forskerens uddannelse

Når man skal vurdere et forskningsmæssigt bidrag, kan forskerens uddannelsesmæssige grad være relevant. Video #03/08.