Intro: Betydningen af citationer

Videnskabsteori See all

Intro: Betydningen af citationer

Når man skal vurdere et forskningsbidrag, kan det være relevant at se på, hvor ofte andre citerer det. Video #06/08