Hermeneutik: Hermeneutikkens egen historie

Videnskabsteori See all

Hermeneutik: Hermeneutikkens egen historie

Gennemgang af hermeneutikkens historiske rødder.