Feltteori: Hvad er kapital #1/2

Videnskabsteori See all

Feltteori: Hvad er kapital #1/2

Bourdieus udvidelse af kapital-begrebet. Første video af to.