ANT: Aktøren - case

Videnskabsteori See all

ANT: Aktøren - case

Forklaring af, hvordan ANT tænker om aktør -- gennem en konkret case.

Tagged with videnskabsteori, ant