Den Digitale Stuegang

Showcase Interaktivt Design See all

Den Digitale Stuegang

BA afgangsprojekt fra Interaktivt Design af Casper Nikander Pors Jensen.

Applikation til iPad, som er et værktøj til lægerne, der hjælper med at give dem overblik over deres patienter og hjælpe dem med deres daglige rutiner i forbindelse med stuegang og diagnosticering af patienterne. Endvidere skal den kunne bruges til at støtte op om patientkontakten og informationer til patienten.

Kunde: Roskilde Sygehus, potentielt alle danske sygehuse.