Den usynlige lidelse - en guide til pårørende om senfølger ved hjernerystelse

Showcase Interaktivt Design See all

Den usynlige lidelse - en guide til pårørende om senfølger ved hjernerystelse

Bachelorprojekt (2013) af Andreas Brixen fra Interaktivt Design ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

iPad app der oplyser om senfølger ved hjernerystelse, gennem information og konkrete råd. Derudover simulerer app’en symptomerne ved lidelsen, gennem brug af visuelle og auditive virkemidler.

Den primære målgruppe er den ramtes nære pårørende.

Målgruppen skal føle den magtesløshed og frustation, som senfølger ved hjernerystelse medfører. Gennem simulering af lidelsens symptomer, skal målgruppen opnå en større forståelse for den ramtes situation.

Samtidig skal målgruppen føle, at de gennem konkrete råd får et værktøj til at hjælpe dem selv og den ramte, så de føler sig klædt på til at håndtere lidelsen bedst muligt.