LK01 - Nyhedsfaktorer

Medieteori See all

LK01 - Nyhedsfaktorer

Lars Kabel 01: Om nyhedsfaktorer med afsæt i bl.a. Galtung og Ruge - herefter opgave 1