SS03_At forstå kommunikation_3a

Medieteori See all

SS03_At forstå kommunikation_3a

Sabrina Speiermann: Om at forstå kommunikationen - for at kunne analysere den